Varen


         

Het eerste objectief van Maritiem Atelier is kansarme jongeren toegang te verstrekken tot het zeilen met kajuitzeiljachten. Daartoe ontwikkelden we een vloot van boten die door de vereniging vernieuwd of nieuw gebouwd werden. In tegenprestatie voor het gebruik van de boten vragen we een kleine bijdrage in de kosten en verwachten we van de gebruikers dat ze 1° meehelpen bij het onderhoud ervan en 2° dat ze een beetje van hun vrije tijd opofferen om andere activiteiten voor kansarme jongeren mee te helpen omkaderen. Minstens één persoon aan boord moet over het aangepaste vaarbrevet en een VHF licentie beschikken.

Dankzij deze activiteit kon de vereniging sedert het begin van haar activiteiten meer dan 11.600 man-dagen vaargenot bieden aan jonge Brusselaars.

klik op de foto voor de beschrijving van het schip

 

De Eenhoorn

http://www.ateliermarin.be/sites/www.ateliermarin.be/files/imagesatelier/208594943_10225959052023980_8492047612936926553_n_1.jpg

Javelot                                 Penguin

          Penguin

Zinneke en Uilenspiegel

 

 

De 'Jonathan', een Coronado 25 van 1971 werd aan de vzw geschonken bij haar oprichting in december 2011 door Denis Gouzée. De boot werd gedurende 8 jaren gebruikt voor initiatielessen, zomerkampen en als begeleidingsboot. Begin 2020 werd hij overgedragen naar de pas opgerichte vzw 'De rode vlek', bestaande uit oud Sea Scouts van het 140e FOS Roodbaard, welke de objectieven en waarden van Maritiem Atelier verder doordragen.

Jonathan

Het uit 1934 daterende houten motorschip 'Ti Punch' werd in 2016 ter beschikking gesteld van de Brusselse afdeling van het Koninklijk korps Marinekadetten, die niet meer beschikten over een vaarwaardig schip. Spijtig genoeg werd het schip niet terdege onderhouden en moest het einde 2019 op de schroothoop. Bepaalde onderdelen werden echter gerecupereerd voor de Eenhoorn

De 'Orca', een Trismus 32 die de vereniging in 2012 renoveerde, werd overgedragen aan een jongere die via de nautische activiteit van Maritiem atelier en van de Seascouts van het 140e FOS zijn roeping gevonden heeft.