De Koning Boudewijn Stichting steunt weerom Maritiem Atelier

28 Mar 2022

De Koning Boudewijn Stichting ondersteunde in het laatste decennium verschillende initiatieven van Maritiem Atelier en doet dit weerom door Maritiem Atelier een 'project rekening' toe te kennen voor de bouw van de replica van de statiesloep van koning Leopold I. De oorspronkelijke sloep werd in 1835 te Antwerpen gebouwd en diende de staat tot in 1911. De oorspronkelijke decoratieve elementen zijn bewaard in het Legermuseum te Brussel.

Alle giften die aan Maritiem geschonken worden op rekening BE10 0000 0000 0404 met mededeling 623/3706/70051 genieten aldus van fiscale aftrekbaarheid ten belope van 45%.

Van harte bedankt aan de KBS en alle schenkers !