Stabiliteitsstudie Eenhoorn onderweg

30 Oct 2023

Sedert begin oktober startte het team van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, onder leiding van Prof.Dr Werner Jacobs, met de verwezenlijking van een wetenschappelijke stabiliteitsstudie van de Eenhoorn. Deze was reeds eerder gepland, maar is vandaag op de rails. De bedoeling ervan is op wetenschappelijke en objectieve manier uit te maken of de boot in kustwateren zou kunnen varen en zo ja onder welke voorwaarden.
Hiervoor worden de slechtste omstandigheden (zo scherp mogelijk aan de wind) als basis genomen. Een reeks metingen werden uitgevoerd te Brussel, waarna studenten de nodige berekeningen maken in het raam van een case-study.
De resultaten zullen in de loop van december publiek worden voorgesteld, hopelijk in het bijzijn van vertegenwoordigers van de FOD Mobiliteit, die in april over de verlenging van de vlaggen(registratie)brief moeten beslissen.